top of page
Dengfeng Li

Dengfeng Li

Position:

Postdoctoral Fellow

Publications by Author

Wireless, battery-free, multifunctional integrated bioelectronics for respiratory pathogens monitoring and severity evaluation.

Published:
1 November 2023
Hu Li, Huarui Gong, Tsz Hung Wong, Jingkun Zhou, Yuqiong Wang, Long Lin, Ying Dou, Huiling Jia, Xingcan Huang, Zhan Gao, Rui Shi, YaHuang, Zhenlin Chen,Wooyoung PARK, Ji Yu Li, Hongwei Chu, Shengxin Jia, Han Wu, MenggeWu, Yiming Liu, Dengfeng Li, Jian Li, Guoqiang Xu, Tianrui Chang, Binbin Zhang, Yuyu Gao, Jingyou Su, Hao Bai, Jie Hu, Chun Ki Yiu, Chenjie Xu, Wenchuang Hu, Jiandong Huang, Lingqian Chang & Xinge Yu

Skin-Integrated Wireless Odor Message Delivery Electronics for the Deaf-blind.

Published:
1 November 2023
Wooyoung Park; Yiming Liu; Yanli Jiao; Rui Shi; Jin Nan; Chun Ki You; Xingcan Huang; Yao Chen; Wenyang Li; Yuyu Gao; Qiang Zhang; Dengfeng Li; Shengxin Jia; Zhan Gao; Weike Song; Marcus Man Ho Lam; Zhenxue Dai; Zhao Zhao; Yuhang Li; Xinge Yu

Thin, soft, skin-integrated electronics for real-time and wireless detection of uric acid in sweat.

Published:
1 June 2023
Yue Hu, Lan Wang, Jian Li, Yawen Yang, Guangyao Zhao, Yiming Liu, Xingcan
Huang, Pengcheng Wu, Binbin Zhang, Yanli Jiao, Mengge Wu, Shengxin Jia,
Qiang Zhang, Guoqiang Xu, Rui Shi, Dengfeng Li, Yingchun Li, Zhengchun
Peng & Xinge Yu

Soft, Sweat‐Powered Health Status Sensing and Visualization System Enabled by Laser‐Fabrication.

Published:
1 July 2023
Guangyao Zhao, Wooyoung Park, Xingcan Huang, Yue Hu, Zhiyuan Li, Yao Chen, Qiang Zhang, Guoqiang Xu, Yuyu Gao, Binbin Zhang, Pengcheng Wu, Yawen Yang, Kuanming Yao, Mengge Wu, Jian Li, Yanli Jiao, Shengxin Jia, Dengfeng Li, Yiming Liu, Xinge Yu

A skin-integrated multimodal haptic interface for immersive tactile feedback.

Published:
1 November 2023
Ya Huang, Jingkun Zhou, Pingchuan Ke, Xu Guo, Chun Ki Yiu, Kuanming Yao, Shaoyu Cai, Dengfeng Li, Yu Zhou, Jian Li, Tsz Hung Wong, Yiming Liu, Lei Li, Yuyu Gao, Xingcan Huang, Hu Li, Jiyu Li, Binbin Zhang, Zhenlin Chen, Huanxi Zheng, Xingyu Yang, Haichen Gao, Zichen Zhao, Enming Song, Hui Wu, Zuankai Wang, Zhaoqian Xie, Kening Zhu* & Xinge Yu

Soft, miniaturized, wireless olfactory interface for virtual reality.

Published:
1 May 2023
Yiming Liu, Chun Ki Yiu, Zhao Zhao, Wooyoung Park, Rui Shi, Xingcan Huang, Yuyang Zeng, Kuan Wang, Tsz Hung Wong, Shengxin Jia, Jingkun Zhou, Zhan Gao, Ling Zhao, Kuanming Yao, Jian Li, Chuanlu Sha, Yuyu Gao, Guangyao Zhao, Ya Huang, Dengfeng Li, Qinglei Guo, Yuhang Li* & Xinge Yu*

Recent Advances in Electrically Driven Soft Actuators across Dimensional Scales from 2D to 3D.

Published:
1 June 2023
Dengfeng Li, Jian Li, Pengcheng Wu, Guangyao Zhao, Qing’ao Qu, and Xinge Yu

Haptic interface with flexible self-sensing actuators for wireless touch communication.

Published:
1 July 2023
Dengfeng Li, Jingkun Zhou, Qing’ao Qu, Xinge Yu

Thin, soft, wearable system for continuous wireless monitoring of artery blood pressure.

Published:
1 August 2023
Jian Li, Huiling Jia, Jingkun Zhou, Xingcan Huang, Long Xu, Shengxin Jia, Zhan Gao, Kuanming Yao, Dengfeng Li, Binbin Zhang, Yiming Liu, Ya Huang, Yue Hu, Guangyao Zhao, Zitong Xu, Jiyu Li, Chun Ki Yiu, Yuyu Gao, Mengge Wu, Yanli Jiao, Qiang Zhang, Xuecheng Tai, Raymond H. Chan, Yuanting Zhang, Xiaohui Ma & Xinge Yu

Miniaturization of mechanical actuators in skin-integrated electronics for haptic interfaces. 

Published:
22 October 2021
Dengfeng Li, Jiahui He, Zhen Song, Kuanming Yao, Mengge Wu, Haoran Fu, Yiming Liu, Zhan Gao, Jingkun Zhou, Lei Wei, Zhengyou Zhang, Yuan Dai, Zhaoqian Xie, Xinge Yu

Touch IoT enabled by wireless self-sensing and haptic-reproducing electronic skin

Published:
1 December 2022
Dengfeng Li, Jingkun Zhou, Kuanming Yao, Sitong Liu, Jiahui He, Jingyou Su, Zhen Song, Chuanlu Sha, Zhi Sun, Chunki Yiu, Libei Huang, Qingao Qu, Chenyu Xu, Binbin Zhang, Jian Li, Tsz Hung Wong, Xingcan Huang, Jiyu Li, Yuyu Gao, Ruquan Ye, Lei Wei, Zhengyou Zhang, Xu Guo, Yuan Dai*, Zhaoqian Xie*, Xinge Yu*

Encoding of tactile information in hand via skin-integrated wireless haptic interface.

Published:
1 October 2022
Kuanming Yao, Jingkun Zhou, Qingyun Huang, Mengge Wu, Chun Ki Yiu, Jian Li, Xingcan Huang, Dengfeng Li, Jingyou Su, Senlin Hou, Yiming Liu, Ya Huang, Ziyan Tian, Jiyu Li, Hu Li, Rui Shi, Binbin Zhang, Jingyi Zhu, Tsz Hung Wong, Huiling Jia, Zhan Gao, Yuyu Gao, Yu Zhou, Wooyoung Park, Enming Song, Mengdi Han, Haixia Zhang, Junsheng Yu*, Lidai Wang*, Wen Jung Li*, Xinge Yu*

Total Number of Publication: 4

bottom of page