top of page
Jingkun Zhou

Jingkun Zhou

Position:

PhD

Publications by Author

Wireless, battery-free, multifunctional integrated bioelectronics for respiratory pathogens monitoring and severity evaluation.

Published:
1 November 2023
Hu Li, Huarui Gong, Tsz Hung Wong, Jingkun Zhou, Yuqiong Wang, Long Lin, Ying Dou, Huiling Jia, Xingcan Huang, Zhan Gao, Rui Shi, YaHuang, Zhenlin Chen,Wooyoung PARK, Ji Yu Li, Hongwei Chu, Shengxin Jia, Han Wu, MenggeWu, Yiming Liu, Dengfeng Li, Jian Li, Guoqiang Xu, Tianrui Chang, Binbin Zhang, Yuyu Gao, Jingyou Su, Hao Bai, Jie Hu, Chun Ki Yiu, Chenjie Xu, Wenchuang Hu, Jiandong Huang, Lingqian Chang & Xinge Yu

A skin-integrated multimodal haptic interface for immersive tactile feedback.

Published:
1 November 2023
Ya Huang, Jingkun Zhou, Pingchuan Ke, Xu Guo, Chun Ki Yiu, Kuanming Yao, Shaoyu Cai, Dengfeng Li, Yu Zhou, Jian Li, Tsz Hung Wong, Yiming Liu, Lei Li, Yuyu Gao, Xingcan Huang, Hu Li, Jiyu Li, Binbin Zhang, Zhenlin Chen, Huanxi Zheng, Xingyu Yang, Haichen Gao, Zichen Zhao, Enming Song, Hui Wu, Zuankai Wang, Zhaoqian Xie, Kening Zhu* & Xinge Yu

Wearable and battery‐free wound dressing system for wireless and early sepsis diagnosis.

Published:
1 February 2023
Jiyu Li, Xingcan Huang, Yawen Yang Jingkun Zhou, Kuanming Yao, Jian Li, Yingying Zhou, Meixi Li,Tsz Hung Wong, Xinge Yu

Ultrathin, soft, radiative cooling interfaces for advanced thermal management in skin electronics.

Published:
1 April 2023
Jiyu Li, Yang Fu, Jingkun Zhou, Kuanming Yao, Xue Ma, Shouwei Gao, Zuankai Wang, Jian-Guo Dai, Dangyuan Lei*, Xinge Yu

Soft, miniaturized, wireless olfactory interface for virtual reality.

Published:
1 May 2023
Yiming Liu, Chun Ki Yiu, Zhao Zhao, Wooyoung Park, Rui Shi, Xingcan Huang, Yuyang Zeng, Kuan Wang, Tsz Hung Wong, Shengxin Jia, Jingkun Zhou, Zhan Gao, Ling Zhao, Kuanming Yao, Jian Li, Chuanlu Sha, Yuyu Gao, Guangyao Zhao, Ya Huang, Dengfeng Li, Qinglei Guo, Yuhang Li* & Xinge Yu*

Intelligent Soft Sweat Sensors for the Simultaneous Healthcare Monitoring and Safety Warning.

Published:
1 March 2023
Xingcan Huang, Yiming Liu, Wooyoung Park, Jiyu Li, Jie Ma, Chun Ki Yiu, Qiang Zhang, Jian Li, Pengcheng Wu, Jingkun Zhou, Yuyang Zeng, Xinxin He, Jialin Li, Tsz Hung Wong, Kuanming Yao, Ling Zhao, Yuyu Gao, Rui Shi, Hu Li, Meixi Li, Dengfeng Li, Zhao Zhao, Yuhang Li, Heng Li, Xinge Yu

Haptic interface with flexible self-sensing actuators for wireless touch communication.

Published:
1 July 2023
Dengfeng Li, Jingkun Zhou, Qing’ao Qu, Xinge Yu

Thin, soft, wearable system for continuous wireless monitoring of artery blood pressure.

Published:
1 August 2023
Jian Li, Huiling Jia, Jingkun Zhou, Xingcan Huang, Long Xu, Shengxin Jia, Zhan Gao, Kuanming Yao, Dengfeng Li, Binbin Zhang, Yiming Liu, Ya Huang, Yue Hu, Guangyao Zhao, Zitong Xu, Jiyu Li, Chun Ki Yiu, Yuyu Gao, Mengge Wu, Yanli Jiao, Qiang Zhang, Xuecheng Tai, Raymond H. Chan, Yuanting Zhang, Xiaohui Ma & Xinge Yu

Soft, stretchable, wireless intelligent three‐lead electrocardiograph monitors with feedback functions for warning of potential heart attack.

Published:
1 May 2022
Chunki Yiu, Yiming Liu, Chao Zhang, Jingkun Zhou, Huiling Jia, Tsz H. Wong, Xingcan Huang, Jian Li, Kuanming Yao, Ming K. Yau, Ling Zhao, Hu Li,Binbin Zhang, Wooyoung Park, Yuanting Zhang*, Zuankai Wang*, Xinge Yu*

High Channel Temperature Mapping Electronics in a Thin, Soft, Wireless Format for Non-Invasive Body Thermal Analysis.

Published:
2 November 2021
Wooyoung Park, Chunki Yiu, Yiming Liu, Tsz Hung Wong, Xingcan Huang, Jingkun Zhou, Jian Li, Kuanming Yao, Ya Huang, Hu Li, Jiyu Li, Yanli Jiao, Rui Shi and Xinge Yu

Miniaturization of mechanical actuators in skin-integrated electronics for haptic interfaces. 

Published:
22 October 2021
Dengfeng Li, Jiahui He, Zhen Song, Kuanming Yao, Mengge Wu, Haoran Fu, Yiming Liu, Zhan Gao, Jingkun Zhou, Lei Wei, Zhengyou Zhang, Yuan Dai, Zhaoqian Xie, Xinge Yu

Tattoo-like Epidermal Electronics as Skin Sensors for Human Machine Interfaces.

Published:
13 October 2021
Tsz Hung Wong, Chun Ki Yiu, Jingkun Zhou, Zhen Song, Yiming Liu, Ling Zhao1, Kuanming Yao, Wooyoung Park, Woojung Yoo, Enming Song, Zhaoqian Xie, Xinge Yu*

Total Number of Publication: 4

bottom of page