top of page
Shengxin Jia

Shengxin Jia

Position:

Postdoctoral Fellow

Publications by Author

Soft, miniaturized, wireless olfactory interface for virtual reality.

Published:
1 May 2023
Yiming Liu, Chun Ki Yiu, Zhao Zhao, Wooyoung Park, Rui Shi, Xingcan Huang, Yuyang Zeng, Kuan Wang, Tsz Hung Wong, Shengxin Jia, Jingkun Zhou, Zhan Gao, Ling Zhao, Kuanming Yao, Jian Li, Chuanlu Sha, Yuyu Gao, Guangyao Zhao, Ya Huang, Dengfeng Li, Qinglei Guo, Yuhang Li* & Xinge Yu*

Total Number of Publication: 4

bottom of page