top of page
Shengxin Jia

Shengxin Jia

Position:

Postdoctoral Fellow

Publications by Author

Wireless, battery-free, multifunctional integrated bioelectronics for respiratory pathogens monitoring and severity evaluation.

Published:
1 November 2023
Hu Li, Huarui Gong, Tsz Hung Wong, Jingkun Zhou, Yuqiong Wang, Long Lin, Ying Dou, Huiling Jia, Xingcan Huang, Zhan Gao, Rui Shi, YaHuang, Zhenlin Chen,Wooyoung PARK, Ji Yu Li, Hongwei Chu, Shengxin Jia, Han Wu, MenggeWu, Yiming Liu, Dengfeng Li, Jian Li, Guoqiang Xu, Tianrui Chang, Binbin Zhang, Yuyu Gao, Jingyou Su, Hao Bai, Jie Hu, Chun Ki Yiu, Chenjie Xu, Wenchuang Hu, Jiandong Huang, Lingqian Chang & Xinge Yu

Skin-Integrated Wireless Odor Message Delivery Electronics for the Deaf-blind.

Published:
1 November 2023
Wooyoung Park; Yiming Liu; Yanli Jiao; Rui Shi; Jin Nan; Chun Ki You; Xingcan Huang; Yao Chen; Wenyang Li; Yuyu Gao; Qiang Zhang; Dengfeng Li; Shengxin Jia; Zhan Gao; Weike Song; Marcus Man Ho Lam; Zhenxue Dai; Zhao Zhao; Yuhang Li; Xinge Yu

Thin, soft, skin-integrated electronics for real-time and wireless detection of uric acid in sweat.

Published:
1 June 2023
Yue Hu, Lan Wang, Jian Li, Yawen Yang, Guangyao Zhao, Yiming Liu, Xingcan
Huang, Pengcheng Wu, Binbin Zhang, Yanli Jiao, Mengge Wu, Shengxin Jia,
Qiang Zhang, Guoqiang Xu, Rui Shi, Dengfeng Li, Yingchun Li, Zhengchun
Peng & Xinge Yu

Soft, Sweat‐Powered Health Status Sensing and Visualization System Enabled by Laser‐Fabrication.

Published:
1 July 2023
Guangyao Zhao, Wooyoung Park, Xingcan Huang, Yue Hu, Zhiyuan Li, Yao Chen, Qiang Zhang, Guoqiang Xu, Yuyu Gao, Binbin Zhang, Pengcheng Wu, Yawen Yang, Kuanming Yao, Mengge Wu, Jian Li, Yanli Jiao, Shengxin Jia, Dengfeng Li, Yiming Liu, Xinge Yu

Soft, miniaturized, wireless olfactory interface for virtual reality.

Published:
1 May 2023
Yiming Liu, Chun Ki Yiu, Zhao Zhao, Wooyoung Park, Rui Shi, Xingcan Huang, Yuyang Zeng, Kuan Wang, Tsz Hung Wong, Shengxin Jia, Jingkun Zhou, Zhan Gao, Ling Zhao, Kuanming Yao, Jian Li, Chuanlu Sha, Yuyu Gao, Guangyao Zhao, Ya Huang, Dengfeng Li, Qinglei Guo, Yuhang Li* & Xinge Yu*

Total Number of Publication: 4

bottom of page