top of page
Xinge Yu

Xinge Yu

Position:

Associate Director

Publications by Author

Wireless, battery-free, multifunctional integrated bioelectronics for respiratory pathogens monitoring and severity evaluation.

Published:
1 November 2023
Hu Li, Huarui Gong, Tsz Hung Wong, Jingkun Zhou, Yuqiong Wang, Long Lin, Ying Dou, Huiling Jia, Xingcan Huang, Zhan Gao, Rui Shi, YaHuang, Zhenlin Chen,Wooyoung PARK, Ji Yu Li, Hongwei Chu, Shengxin Jia, Han Wu, MenggeWu, Yiming Liu, Dengfeng Li, Jian Li, Guoqiang Xu, Tianrui Chang, Binbin Zhang, Yuyu Gao, Jingyou Su, Hao Bai, Jie Hu, Chun Ki Yiu, Chenjie Xu, Wenchuang Hu, Jiandong Huang, Lingqian Chang & Xinge Yu

Skin-Integrated Wireless Odor Message Delivery Electronics for the Deaf-blind.

Published:
1 November 2023
Wooyoung Park; Yiming Liu; Yanli Jiao; Rui Shi; Jin Nan; Chun Ki You; Xingcan Huang; Yao Chen; Wenyang Li; Yuyu Gao; Qiang Zhang; Dengfeng Li; Shengxin Jia; Zhan Gao; Weike Song; Marcus Man Ho Lam; Zhenxue Dai; Zhao Zhao; Yuhang Li; Xinge Yu

Liquid metal-based strain-sensing glove for human-machine interaction.

Published:
1 October 2023
Pengcheng Wu, Chun Ki Yiu, Xingcan Huang, Jiyu Li, Guoqiang Xu, Yuyu Gao, Kuanming Yao, Lung Chow, Guangyao Zhao, Yawen Yang, Yanli Jiao, Xinge Yu

Thin, soft, skin-integrated electronics for real-time and wireless detection of uric acid in sweat.

Published:
1 June 2023
Yue Hu, Lan Wang, Jian Li, Yawen Yang, Guangyao Zhao, Yiming Liu, Xingcan
Huang, Pengcheng Wu, Binbin Zhang, Yanli Jiao, Mengge Wu, Shengxin Jia,
Qiang Zhang, Guoqiang Xu, Rui Shi, Dengfeng Li, Yingchun Li, Zhengchun
Peng & Xinge Yu

Soft, Sweat‐Powered Health Status Sensing and Visualization System Enabled by Laser‐Fabrication.

Published:
1 July 2023
Guangyao Zhao, Wooyoung Park, Xingcan Huang, Yue Hu, Zhiyuan Li, Yao Chen, Qiang Zhang, Guoqiang Xu, Yuyu Gao, Binbin Zhang, Pengcheng Wu, Yawen Yang, Kuanming Yao, Mengge Wu, Jian Li, Yanli Jiao, Shengxin Jia, Dengfeng Li, Yiming Liu, Xinge Yu

A skin-integrated multimodal haptic interface for immersive tactile feedback.

Published:
1 November 2023
Ya Huang, Jingkun Zhou, Pingchuan Ke, Xu Guo, Chun Ki Yiu, Kuanming Yao, Shaoyu Cai, Dengfeng Li, Yu Zhou, Jian Li, Tsz Hung Wong, Yiming Liu, Lei Li, Yuyu Gao, Xingcan Huang, Hu Li, Jiyu Li, Binbin Zhang, Zhenlin Chen, Huanxi Zheng, Xingyu Yang, Haichen Gao, Zichen Zhao, Enming Song, Hui Wu, Zuankai Wang, Zhaoqian Xie, Kening Zhu* & Xinge Yu

Wearable and battery‐free wound dressing system for wireless and early sepsis diagnosis.

Published:
1 February 2023
Jiyu Li, Xingcan Huang, Yawen Yang Jingkun Zhou, Kuanming Yao, Jian Li, Yingying Zhou, Meixi Li,Tsz Hung Wong, Xinge Yu

Ultrathin, soft, radiative cooling interfaces for advanced thermal management in skin electronics.

Published:
1 April 2023
Jiyu Li, Yang Fu, Jingkun Zhou, Kuanming Yao, Xue Ma, Shouwei Gao, Zuankai Wang, Jian-Guo Dai, Dangyuan Lei*, Xinge Yu

Soft, miniaturized, wireless olfactory interface for virtual reality.

Published:
1 May 2023
Yiming Liu, Chun Ki Yiu, Zhao Zhao, Wooyoung Park, Rui Shi, Xingcan Huang, Yuyang Zeng, Kuan Wang, Tsz Hung Wong, Shengxin Jia, Jingkun Zhou, Zhan Gao, Ling Zhao, Kuanming Yao, Jian Li, Chuanlu Sha, Yuyu Gao, Guangyao Zhao, Ya Huang, Dengfeng Li, Qinglei Guo, Yuhang Li* & Xinge Yu*

Recent Advances in Electrically Driven Soft Actuators across Dimensional Scales from 2D to 3D.

Published:
1 June 2023
Dengfeng Li, Jian Li, Pengcheng Wu, Guangyao Zhao, Qing’ao Qu, and Xinge Yu

Intelligent Soft Sweat Sensors for the Simultaneous Healthcare Monitoring and Safety Warning.

Published:
1 March 2023
Xingcan Huang, Yiming Liu, Wooyoung Park, Jiyu Li, Jie Ma, Chun Ki Yiu, Qiang Zhang, Jian Li, Pengcheng Wu, Jingkun Zhou, Yuyang Zeng, Xinxin He, Jialin Li, Tsz Hung Wong, Kuanming Yao, Ling Zhao, Yuyu Gao, Rui Shi, Hu Li, Meixi Li, Dengfeng Li, Zhao Zhao, Yuhang Li, Heng Li, Xinge Yu

Haptic interface with flexible self-sensing actuators for wireless touch communication.

Published:
1 July 2023
Dengfeng Li, Jingkun Zhou, Qing’ao Qu, Xinge Yu

Total Number of Publication: 4

bottom of page