top of page
Zhenlin CHEN.jpg

Mr Zhenlin CHEN

Yatian FU.jpg

Ms Yatian FU

Yue HOU

Ms Yue HOU

Jian LI

Mr Jian LI 

Wei LI

Mr Wei LI

Yang LIU

Mr Yang LIU

Se Weon PARK

Ms Se Weon PARK

Dong WANG

Mr Dong WANG

Ting XIANG

Ms Ting XIANG

Rong ZHANG

Ms Rong ZHANG

ZOU SHANGJIE.jpg

Mr Shangjie ZOU

CUI Huilin.jpg

Ms Huilin CUI

Zhibo FU- Victor.jpg

Mr Zhibo FU

Huiling JIA

Ms Huiling JIA

Jianing LI

Mr Jianing LI

Meizhen LIAO

Ms Meizhen LIAO

Zijun LIU

Ms Zijun LIU

Bowen REN.jpg

Mr Bowen REN

Chongyun WANG

Mr Chongyun WANG

Qinhong YAN

Mr Qinhong YAN

Shaoce ZHANG

Mr Shaoce ZHANG

Miao YU

Ms Miao YU

Rundi DENG.png

Ms Rundi DENG

Wang GUO

Mr Wang GUO

Yanli JIAO

Ms Yanli JIAO

Pei Li

Ms Pei LI

Fay LIU

Mr Fay LIU

Zhihao MA

Mr Zhihao MA

Hailiang SUN

Mr Hailiang SUN

Xinrui WANG

Ms Xinrui WANG

Chun Ki YIU

Mr Chun Ki YIU

Lei ZHAO

Mr Lei ZHAO

Mingze ZHU.jpg

Ms Mingze ZHU

Suling DUAN.png

Ms Suling DUAN

HE Xingdao.jpg

Mr Xingdao HE

Hongjin LI_edited_edited.jpg

Ms Hongjin LI

Yingxin HUO

Ms Yingxin HUO

Gan LIU

Mr Gan LIU

Jiaying MO

Ms Jiaying MO

XinrongLI

Ms Xinrong LI

Chenyang WU

Mr Chenyang WU

Yue HAO

Mr Yue HAO

Jingkun ZHOU

Mr Jingkun ZHOU

PhD Students
Supervisor
REZA Hamid
Prof Jian LU
REN Bowen
Dr Bernard CHIU
YAN Qinhong
Dr Bernard CHIU
LI Xinrong
Dr Kannie WY CHAN
TANG Wei
Prof Raymond HF CHAN
CHEN Chu
Prof Raymond HF CHAN
LIU Yang
Dr Kannie WY CHAN
PARK Se Weon
Dr Kannie WY CHAN
SU Haoyun
Dr Kannie WY CHAN
LI Hongjin
Dr Kannie WY CHAN
YUE Hao
Dr Kannie WY CHAN
WANG Dong
Dr Derek HO
HONG Xiaodan
Dr Derek HO
YU Miao
Dr Derek HO
MA Zhihao
Dr Derek HO
ZHANG Wanglinhan
Dr Derek HO
FU Yatian
Dr Bee Luan KHOO
ZOU Shangjie
Dr Bee Luan KHOO
LI Wei
Dr Bee Luan KHOO
GUO Wang
Dr Bee Luan KHOO
ZHU Mingze
Dr Bee Luan KHOO
YIU Chun Ki
Dr Xinge YU
JIA Huiling
Dr Xinge YU
ZHOU Jingkun
Dr Xinge YU
KHAZAEE NEJAD GHARAHTEKAN Sina
Dr Xinge YU
JIAO Yanli
Dr Xinge YU
LI Jian
Dr Xinge YU
CUI Kangning
Prof Raymond HF CHAN
DUAN Suling
Prof Peng SHI
HE Xingdao
Prof Peng SHI
SUN Hailiang
Prof Peng SHI
HUO Yingxin
Prof Dong SUN
LI Jianing
Prof Dong SUN
WANG Chongyun
Prof Dong SUN
CHEN Zhenlin
Prof Dong SUN
QU Yun
Prof Dong SUN
LIAO Meizhen
Prof Zuankai WANG
LIU Fayu
Prof Zuankai WANG
MO Jiaying
Prof Zuankai WANG
WU Chenyang
Prof Zuankai WANG
LIU Gan
Prof Yuanting ZHANG
JIANG Zhou
Prof Yuanting ZHANG
WANG Xinrui
Prof Yuanting ZHANG
ZHAO Lei
Prof Yuanting ZHANG
LIU Zijun
Prof Yuanting ZHANG
CUI Huilin
Prof Chunyi ZHI
HOU Yue
Prof Chunyi ZHI
LI Pei
Prof Chunyi ZHI
ZHANG Rong
Prof Chunyi ZHI
ZHANG Shaoce
Prof Chunyi ZHI
CHEN Zhaozheng
Dr Bernard CHIU
bottom of page